Kamienie do szlifowania z wkładem wymiennym

Kamienie do szlifowania z wkładem wymiennym

Jako surowiec wykorzystano bikarbid i żywicę.

Każdy otwór ma nacinające krawędzie, przez co osiąga się szybko gładką powierzchnię.

Kamienie do szlifowania

Ziarnistość 24 161 505 000
   
Ziarnistość 36 161 507 000

Kamienie wymienne

Ziarnistość 24 161 505 001
   
Ziarnistość 36 161 507 001