Miotły

Miotły

Miotły z włosia końskiego i włókna kokosowego dostarczane bez drążka i uchwytu

Miotły

40 cm z włosia końskiego 161 901 000
   
60 cm z włosia końskiego 161 902 000
   
60 cm z włókna kokosowego 161 912 000


Osprzęt

Uchwyt 161 913 000
   
Drążek drewniany
(Ø 22 mm/1,5 m)
161 915 000