Dysza FIN

Dysza FIN

nasadzana na dyszę redukcyjną.
Poprzez dwa otwory wydobywa się gorące powietrze. Dysza służy do dociskania spawu w narożnikach i zaokrągleniach.

Nr zam.: 224 810 050