Dysze wygięte

Dysze wygięte

nasadzane na dyszę redukcyjną do dociskania spawów w zakolach i narożnikach

Typ 1 224 810 040
   
Typ 2 224 810 060