Przyrząd do powlekania listew cokołowych

Przyrząd do powlekania listew cokołowych

z puszką


Nr zam.: 229 100 000

Zapasowa puszka

Nr zam.: 229 100 001