Mierzenie wilgotnosci i jakości podłoża oraz suszenie otoczenia

 

Higrometry typu CM

Mimo pojawiających się od pewnego czasu coraz to nowszych urządzeń do odczytu wilgotności higrometr CM pozostaje nadal urządzeniem najdokładniejszym. Działa on w oparciu o metodę karbidową z wykorzystaniem znanego procesu rozkładu węglika wapiennego.

Pobraną, rozdrobnioną próbkę podłoża (jastrychu), po odważeniu, umieszczamy w specjalnej butli ciśnieniowej, dodajemy do niej ampułkę z węglikiem i wykorzystując specjalne stalowe kule, po dokładnym zamknięciu, mocno nią wstrząsamy przez około 2-5 min. by po15 minutach odczytać pomiar na manometrze.
Wynik pomiaru porównujemy ze specjalnymi tabelami określającymi dopuszczalną zawartość wilgoci w zależności od rodzaju jastrychu (cementowego lub anhydrytowego) oraz gatunku warstwy wierzchniej posadzki (np. ceramiki, PCV, parkietu).

Badanie wilgotności powinno zakończyć spisanie protokółu i podpisanie go przez zainteresowanych. Jest to niezwykle ważna czynność, gdyż może być bardzo pomocną przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.
CM–ki występującej w różnych wersjach np. z wagą tradycyjną, z wagą elektroniczną, w skrzynce plastykowej, metalowej lub drewnianej. Ich największym i najbardziej znaczącym producentem jest niemiecka firma GANN będąca zresztą także głównym dostawcą urządzeń pomiarowych dla większości firm narzędziowych.

 

 

Rys01 Rys02
CM wersja podstawowa z wagą sprężynową w walizce z tworzywa sztucznego CM - P wersja ”premium” z wagą elektroniczną w walizce drewnianej

 

Wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe

Coraz bardziej przydatnymi w interesujących nas pomiarach stają się urządzenia wielofunkcyjne. Ich zaletą są niewielkie wymiary, łatwość w przenoszeniu oraz coraz większa dokładność wskazań. Czterofunkcyjny higrometr jest idealnym urządzeniem dla ekspertów i rzeczoznawców, szczególnie pomocnym w zapobieganiu lub ocenie zasadności reklamacji. Higrometr bada wilgotność drewna, materiałów budowlanych oraz powietrza.
Od niedawna na rynku popularność zaczynają zdobywać tzw. wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe. Urządzenia te przeznaczone są do diagnostyki materiałów i budynków i szczególnie polecane rzeczoznawcom i architektom. Wielofunkcyjny miernik elektroniczny jest traktowany jako urządzenie bazowe, do którego można stosować różnego typu wymienne czujniki i elektrody. Innowacyjne czujniki SDI pozwalają na odczyt w czasie rzeczywistym: wilgotności względnej (r. H), wilgotności absolutnej (g/m³), temperatury powietrza (ºC, ºF), temperatur punktu rosy (dp ºC, dp ºF). Istnieje także opcja podłączenia do urządzenia elektrod innych producentów, dodatkowymi zaletami miernika jest wytrzymała obudowa, możliwość obsługi urządzenia jedną ręką oraz czytelny podświetlany wyświetlacz.

 

Rys03 Rys04
Czterofunkcyjny higrometr Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy z zestawem diod i czujników wymiennych

 

Mierniki kompaktowe i proste

Duża popularnością cieszą się urządzenia, które nazwano ze względu na zwartość i stosunkową prostotę – kompaktowymi. Najczęściej są to mierniki dwufunkcyjne i służą do: badania wilgotności drewna - typ 1, wilgotności materiałów budowlanych - typ 2 (idealny do wstępnej kontroli przed dokonaniem pomiaru higrometrem CM), wilgotności i temperatury w pomieszczeniach – typ 3, wilgotności jastrychu i drewna - typ 4.

 

Rys05 Rys06 Rys07 Rys08
Kompakt do mierzenia wilgotności drewna Kompakt do mierzenia wilgotności materiałów budowlanych Kompakt do mierzenia wilgotności i temperatury w pomieszczeniach Przyrząd do sprawdzania wilgotności jastrychu i drewna

 

Ze względu na prostą stosunkowo budowę, nieskomplikowaną elektronikę, te urządzenia są przeznaczone tylko do wstępnych badań i nie powinny raczej stanowić podstawy do zapisów w protokółach oceniających lub powykonawczych, a jeśli już, to z wyraźnym zaznaczeniem nazwy urządzenia.
Kolejną podgrupę urządzeń pomiarowych stanowią ; termometry, termohigrometry i higrometry wykonane w tradycyjnej technice wskazówkowej. Służą one do tzw. szybkiego odczytu, najczęściej są to urządzenia jednozakresowe lub dwuzakresowe.
Higrometr po 5 - 10 minutach wskaże dzięki zaznaczonemu polu optymalne warunki dla ludzi drewna. Termohigrometr pozwala określić temperaturę powietrza, wilgotność nasycenia w g/m³ i zależności wilgotności drewna do względnej wilgotności powietrza. Termometr dwufunkcyjny służy do mierzenia temperatury podłoża i powietrza. Dwie wskazówki (każda innego koloru) ułatwiają równoczesny bezproblemowy odczyt.

 

Rys09 Rys10 Rys11
Higrometr Termohigrometr Termometr dwufunkcyjny

 

Urządzenia do badania jakości i równości podłoża

Zachowanie właściwej wilgotności i temperatury to jeden z warunków „zbudowania” prawidłowej technicznie posadzki, drugim jest jakość podłoża, czyli tej warstwy, na której np. parkiet lub wykładzina PCV będą położone.
By mieć pewność dobrej jakości podłoża należy je sprawdzić, tym bardziej, że często jego położeniem (wylaniem) zajmuje się nie ten wykonawca, któremu przypadnie położenie warstwy wierzchniej, czyli posadzki.
Już w starożytności Rzymianie wiedzieli, że dobra zaprawa (opus caementicium) musi być twarda, jej jakość badali drapiąc powierzchnię żelaznym gwoździem.

 

Rys12 Rys14
Tester twardości podłoża Klin do mierzenia jastrychu

Takim współczesnym „gwoździem” jest tester twardości podłoża. Kompletne urządzenie składa się z szablonu (metalowej płytki z wycięciami) oraz wbijaka wykonanego ze stopu stali szlachetnej ostro zakończonego.
Przystępując do badania twardości szablon z podziałką kładziemy na podłożu i przytrzymujemy ręką. Drugą ręką przeciągamy tester (wbijak) dokładnie wzdłuż szczeliny w szablonie. Na podstawie śladu – rysy można ocenić twardość podłoża. Wynik testu jest najbardziej optymalny, gdy na podłożu nie powstaje żadna rysa.

Innymi bardzo przydatnymi i prostymi przyrządami stosowanymi w pomiarach podłoża są: klin do mierzenia jastrychu oraz probierz równości jastrychu. Klin pozwala mierzyć nam odchylenia od poziomu przy pomocy podziałki od 1 do 15 mm. Probierz składający się z łaty osadzonej na drążku ułatwiającym przesuwanie posiada na zakończeniach przestawne kółka. Tym przyrządem wykryjemy nierówności od 3 do 5 mm na długości 100 cm.

Bardziej skomplikowanymi ale i posiadającymi większe możliwości są cyfrowe urządzenia służące do tego typu pomiarów. Pierwsze z nich jest miernikiem nierówności podłoża i można nim m. innymi wykryć deformacje wklęsłe i wypukłe. Drugie służy do pomiarów płaskości i spadków występujących na powierzchniach, pozwala nam je bardzo szybko określić. Urządzenie pozwala „udowodnić” inwestorowi jakie różnice poziomów występują w pomieszczeniu, a tym samym przed przystąpieniem do prac montażowych wykazać potrzebę usunięcia nierówności poprzez zastosowanie wylewki wyrównawczej.

 

Rys15  
Miernik nierówności podłoża  

 

Jak i czym suszyć ?

Bardzo częstym problemem z jakim spotykają się wykonawcy posadzek (szczególnie w okresie niesprzyjających warunków pogodowych) jest zbyt duże zawilgocenie pomieszczenia, w którym ma być przeprowadzona inwestycja.
Problemu nie rozwiąże ogrzewanie (nie dość, że drogie), ponieważ powietrze będzie co prawda ogrzane, ale nadal pozostanie wilgotne. Pozostaje więc jedynie czekać, aż uzyska się w pomieszczeniu wilgotność pozwalającą na rozpoczęcie prac montażowych w sposób naturalny poprzez na przemian wietrzenie i ogrzewanie, co jest, niestety, procesem trwającym w czasie.
Rozwiązać problem możemy poprzez zastosowanie osuszania. Doskonale do tego nadają się osuszacze kondensacyjne, które działają wg poniższego schematu

 

Rys18
Osuszacz

 

  1. Wilgotne powietrze zostaje zassane.
  2. Parownik odbiera wilgoć
  3. Skondensowana woda zostaje zebrana
  4. Kondensator oddaje powietrze


Osuszacze kondensacyjne mogą pracować w temperaturze 0 ºC – 40 ºC. Potrafią np. w warunkach 20 ºC i wilgotności 80 % „wyciągnąć” w ciągu 24 godz. 78 l wody. Dodatkową ich zaletą jest łatwość w transporcie i niski poziom hałasu. Pracę osuszacza wspomóc można dodatkowo wentylatorem, co spowoduje jeszcze większą skuteczność. Oczywiście osuszacz przyda się nam nie tylko przy pracach posadzkarskich, przydatny jest bardzo przy osuszaniu konstrukcji budynków i fundamentów.

 

Jakimi urządzeniami powinna dysponować profesjonalna firma posadzkarska?

Duża ilość urządzeń pomiarowych dostępnych dziś na rynku wyklucza jednoznaczne określenie takiego wykazu. Jednak na podstawie praktyki, zapytań klientów, wreszcie struktury sprzedaży w firmach narzędziowych, możemy pokusić się o sporządzenie przykładowego wykazu. Co na takiej liście powinno się znaleźć:

  • higrometr CM
  • wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy lub czterofunkcyjny higrometr,
  • klin do mierzenia jastrychu lub cyfrowe urządzenie pomiarowe do badania różnic poziomów
  • termometr do mierzenia temperatury podłoża
  • tester twardości podłoża lub młotek Schmidta
  • osuszacz kondensacyjny (można go wypożyczać w niektórych firmach narzędziowych)


[ Powrót na górę strony ]